Tytuł
2018-01-29

Polaqua podpisała umowę na budowę kolektora C- Bis

Dnia 26 stycznia 2018 r. spółka POLAQUA podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. umowę na realizację „Zadania I.12 – Budowa kolektora C- Bis”.

Przedmiotem zamówienia jest bezwykopowa budowa instalacji DN 1000 i DN 800 o długości 7.000 m, w systemie „projektuj i buduj”. Realizacja odbędzie się w dwóch etapach: w pierwszym etapie POLAQUA uzyska pozwolenie na budowę, a w drugim wybuduje kolektor, wykorzystując do pracy własne zaplecze techniczne do mikrotunelingu.

Trasa projektowanego kolektora C-Bis będzie przebiegała wzdłuż alei Krakowskiej, ulic Warszawskiej i Bohaterów Wolności w Piastowie oraz ulic Dąbrowskiej, Korczaka, Zdziarskiej, Mostowej, Długiej i Poznańskiej w Pruszkowie.

Zadaniem siedmiokilometrowego kolektora C-Bis będzie odciążenie istniejącego Kolektora C, służącego do transportu ścieków sanitarnych z terenu Piastowa, Pruszkowa i dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie.

Inwestycja zwiększy możliwości zabudowy oraz retencję układu odbiorczego, co pozwoli na ograniczenie występowania lokalnych podtopień i zalewisk, a tym samym poprawi bezpieczeństwo miasta podczas gwałtownych deszczy. 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO