Tytuł
2018-03-27

Polaqua podpisała umowę na budowę drogi ekspresowej S6 z Szemudu do Gdyni

Dnia 26. marca 2018 r. spółka POLAQUA podpisała ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie umowę na „Budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)”.

Celem przedmiotowej inwestycji jest stworzenie bezpiecznego i sprawnego połączenia aglomeracji Trójmiasta ze Szczecinem.

W ramach kontraktu przewiduje się budowę 20. kilometrów drogi ekspresowej i trzech węzłów drogowych – mniejszego w Koleczkowie i dwóch większych w Chwaszczynie oraz Gdyni Wielkim Kacku, a także rozbudowę fragmentu istniejącej obwodnicy Trójmiasta. Zaplanowano również budowę 37 obiektów inżynierskich, w tym: mostu, estakady, 22 wiaduktów, 2 przejść podziemnych i kładki dla pieszych.

Trasa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjny, a ze względu na znaczne natężenie ruchu na odcinku Chwaszczyno – Gdynia Wielki Kack oraz na odcinku Obwodnicy Trójmiasta w obrębie węzła Gdynia Wielki Kack, na długości ok. 2,9 km, powstaną po trzy pasy ruchu. Oprócz drogi ekspresowej zbudowanych zostanie ok. 12,2 km dróg lokalnych, ok. 15,3 km dróg zapewniających dojazd do nieruchomości i ok. 1,3 km dróg służących obsłudze trasy.

Na realizację inwestycji przewidziano 34 miesiące (bez okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca).

Wartość brutto przedmiotowej umowy to 817 110 153,92 złotych.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO