Tytuł
2018-06-20

Polaqua podpisała umowę na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy

Dnia 19. czerwca 2018 roku konsorcjum firm w składzie TECO Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz Polaqua Sp. z.o.o. (Partner Konsorcjum) podpisało ze spółką Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. umowę na „Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja. Część I oraz Część III”.

Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu, usprawnienie systemu kanalizacji deszczowej tj. zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz dużej ilości wód opadowych i roztopowych, a także umożliwienie retencjonowania wody i jej wykorzystania w okresach suchych.

Konsorcjum zrealizuje I i III część projektu renowacyjnego, obejmującego około 60,8 km sieci kanalizacji deszczowej:

  • Część I zakłada wyczyszczenie około 23,3 km istniejącej sieci kanałów deszczowych, dobór wykładziny oraz wykonanie renowacji kanałów w dzielnicach Fordon, Brdyujście, Śródmieście, Bocianowo, Bielawy, Oś. Leśne i Zawisza.
  • Część III zakłada wyczyszczenie około 37,5 km istniejącej sieci kanałów deszczowych, dobór wykładziny oraz wykonanie renowacji kanałów w dzielnicach Jary, Błonie, Wilczak, Szwederowo, Górzyskowo, Biedaszkowo, Kapuściska, Babia Wieś, Śródmieście, Stare.
Wartość brutto przedmiotowej umowy to 47 401 402,98 zł.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO