Tytuł
2018-09-28

Polaqua podpisała umowę na budowę kanalizacji ściekowej oraz modernizację wodociągu w Warszawie, w ulicy Kobiałka

Dnia 27. września 2018 roku POLAQUA Sp. z o.o. podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy S.A. umowę na realizację zadania pn.: „Zadanie I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka”. Przedmiotowa inwestycja zostanie realizowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza V”.

W ramach przedsięwzięcia, na terenie warszawskiej dzielnicy Białołęka, w ul. Kobiałka oraz w ul. Zamożnej, zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości, o łącznej długości 1,8 km. Projektowany fragment kanału sanitarnego o średnicach od DN400 do DN600 zostanie podłączony do istniejącego kolektora DN800, zlokalizowanego w ul. Frachtowej. Zadanie obejmie także wykonanie odgałęzień o średnicach od DN200 do DN250, w bocznych ulicach dochodzących do ul. Kobiałka.

W ramach kontraktu, na długości ok. 2 km, zostanie także przebudowana istniejąca sieć wodociągowa, znajdująca się w ul. Kobiałka, na odcinku od  ul. Białołęckiej do ul. Olesin. Przebudowa będzie polegać na wybudowaniu nowego przewodu o średnicy DN300, w miejsce istniejącego o średnicach od DN150 do DN200.

Celem przedmiotowej inwestycji jest zapewnienie obecnym i przyszłym mieszkańcom tej części Białołęki niezakłóconych dostaw wody o wysokiej jakości.

Wartość brutto przedmiotowej umowy to 18 726 454 PLN.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO