Pion Budownictwa Energetycznego

Tytuł

Analiza rynku wskazuje na perspektywiczny rozwój segmentu petrochemicznego. Wykorzystując ten fakt, POLAQUA rozpoczęła ekspansję w branży gazowniczej, transportu i przerobu ropy naftowej oraz paliw płynnych.

Specjalizujemy się w budowie:

 • rurociągów do przesyłu paliw wysokiego i niskiego ciśnienia oraz ropy
 • zbiorników magazynowych paliw i ropy naftowej
 • gazociągów przesyłowych wysokiego i niskiego ciśnienia
 • stacji redukcyjnych i redukcyjno-pomiarowych
 • śluz nadawczych i odbiorczych tłoków
 • zespołów zaporowo-upustowych
 • węzłów rozdzielczych i rozdzielczo-pomiarowych
 • tłoczni gazu
 • pompowni paliwa

Najważniejsze kontrakty:

 • budowa przeszło 100 km nowej, trzeciej nitki rurociągu „Przyjaźń”
 • budowa dwóch zbiorników magazynowych paliw o pojemności 10 tys. m3, każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach
 • udział w rozbudowie Systemu Gazociągów Tranzytowych
 • współuczestnictwo w budowie Tłoczni Gazu Ziemnego w Ciechanowie
 • wybudowanie pierwszego w Polsce ekspandera gazu dla Zakładów Chemicznych POLICE S.A.
 • budowa czterech zbiorników o pojemności 10 tys. m3 każdy z Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie
 • prace modernizacyjne przy zbiorniku nr 23 w Bazie Surowcowej Plebanka oraz Rozlewni Gazu Płynnego w Płocku
 • budowa rurociągu na terenie Gdańska – połączenie rafinerii LOTOS z instalacjami Paliwowymi w Porcie Północnym
 • budowa zbiorników o pojemności 5 tys. i 20 tys. m3 w Wierzbnie
 • modernizacja dwóch zbiorników w Bazie Magazynowej w Mościskach

Główni inwestorzy:

 • PKN Orlen S.A.
 • Grupa Lotos S.A.
 • PERN „Przyjaźń” S.A.
 • Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
 • Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • Orlen Gaz
 • Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO