Pion Inżynierii Środowiska

Tytuł

Pion Inżynierii Środowiska to bez wątpienia główny trzon realizacyjny spółki POLAQUA. Budowa obiektów inżynieryjnych i rozbudowa infrastruktury technicznej to nasze najmocniejsze strony. W tym obszarze jesteśmy jedną z najbardziej uznanych firm w Polsce.

Specjalizujemy się w budowie:

 • oczyszczalni ścieków
 • przepompowni ścieków
 • stacji uzdatniania wody
 • kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • sieci ciepłowniczej
 • sieci elektroenergetycznej
 • sieci telekomunikacyjnej
 • mikrotuneli i przewiertach sterowanych
 • tuneli
 • ścianek szczelnych stalowych z możliwością odwiercania w gruntach spoistych
 • ściankach berlińskich

a także w:

 • robotach ziemnych (wykopach, nasypach, wymianie gruntu)
 • pracach wzmacniających podłoże kolumnami żwirowo-piaskowymi stabilizowanymi cementem
 • odwodnieniach igłofiltrami, igłostudniami i studniami depresyjnymi

Najważniejsze kontrakty:

 • pierwszy etap Stadionu Narodowego w Warszawie
 • infrastruktura podziemna dla „Miasteczka Wilanów”
 • infrastrukturę obiektu „Galeria Mokotów” w Warszawie
 • całość robót zewnętrznych związanych z infrastrukturą Centrum Handlowego „Arkadia”
 • kompleksowe roboty ziemne dla Centrum Handlowego „Złote Tarasy”
 • udział w budowie centrum Auchan, Geant „King Cross Shoping” w Warszawie, centrum handlowego Ikea na warszawskim Targówku i centrum handlowego Outlet w Piasecznie
 • budowa 250 km odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brzegu
 • budowa kolektora „Bobrek” w Sosnowcu (13,5 km)
 • 7,8 km kolektorów dużych średnic w Radomiu
 • budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Tychy Czułów
 • poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Dzielnice Zabrze, Makoszowy i Biskupice - etap I
 • wykonanie kanału sanitarnego grawitacyjnego o średnicy 800 mm na odcinku od skrzyżowania ul. Kobiałka w Warszawie z dojazdem na Osiedle REGATY do przepompowni Płudy przy ul. Orchowieckiej w Warszawie zgodnie z projektami budowlano - wykonawczymi
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO