Pion Infrastrukturalny

Tytuł

Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.

I etap prac na wielofunkcyjnym Stadionie Narodowym w Warszawie

Wykonanie robót: rozbiórkowych, ziemnych oraz związanych ze wzmocnieniem gruntu (w tym palowania), na którym zostanie posadowiony wielofunkcyjny Stadion Narodowy w Warszawie, wraz z robotami dodatkowymi.

Zakres prac przewidywał: ogrodzenie terenu budowy, roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie ścianek szczelnych, pali wielkośrednicowych śr. 1000 mm, pale prefabrykowane wbijane, kolumny żwirowe i betonowe śr 600 mm, kolumny Jet Grouting śr. 2000 mm, beton podkładowy pod stopy, rozkucie głowic pali wielkośrednicowych i prefabrykowanych, montaż zbrojenia stóp fundamentowych, betonowanie stóp i ław fundamentowych.

Referencje Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. (97 kB)

Zakład Gospodarki Odpadami

Wykonanie kwatery do składowania odpadów na terenie składowiska odpadów w Rymaniu

Wyżej wymienione zadanie obejmowało prace projektowe i wykonawcze w tym: usunięcie humusu, roboty ziemne w tym wykopy i przemieszczanie gruntu, plantowanie dna i skarp wykopu, formowanie i zagęszczanie nasypów, wykonanie uszczelnień oraz warstw filtracyjnych, wykonanie drenaży odcieków.

Referencje Zakład Gospodarki Odpadami (96 kB)

ALSTOM Power Sp. z o.o.

Roboty budowlano – inwestycyjne hali odlewni Żeliwa na terenie Zakładu Metalurgicznego w Elblągu

Inwestycja obejmowała wykonanie wszelkich robót budowlano- inwestycyjnych hali C-43 oraz wiaty magazynowej CPL-9. Powierzchnia zabudowy hali 6 765m2, Kubatura hali 14 884 m3. Umowa obejmowała wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, stanu surowego zamkniętego obiektu, fundamentów technologicznych, instalacji wewnętrznych: wentylacji i klimatyzacji, c.o., c.w.u., wod-kan, instalacji elektrycznej oraz robót wykończeniowych.

Referencje ALSTOM Power Sp. z o.o. (85 kB)

Przedsiębiorstwo Wodociągowych i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminach: Lewin Brzeski i Skarbimierz

Wyżej wymienione zadanie obejmowało prace projektowe i wykonawcze w tym kanały grawitacyjne z rur PVC, Rurociągi tłoczne z rur PEHD, Przykanaliki z rur PVC, Przykanaliki, Popmownie sieciowe wraz z monitoringiem, tłocznia P6, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg i chodników.

Referencje Przedsiębiorstwo Wodociągowych i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. (209 kB)

Wodociągi Miejskie w Radomiu

Przebudowa i modernizacji kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia

Modernizacja kanałów DN 1800 i DN 1600 w technologii reliningu rurami GRP DN 1600 i DN 1400 z wypełnieniem przestrzenie pianobetonem 4MPa, modernizacja kanałów DN 1800 i DN 1600 poprzez budowę nowego kanału w wykopie otwartym, Zabudowę studni zintegrowanych, wykonanie kanałów bocznych, wykonanie tymczasowego systemu odbiorów ścieków – modernizacja odbywała się bez wyłączania kanałów DN 1800 i DN 1600 z eksploatacji, wykonanie dróg tymczasowych placów dla potrzeb budowy.

Referencje Wodociągi Miejskie w Radomiu (159 kB)

Urząd Gminy Stare Babice

Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice

Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice” w tym zadanie obejmujące swoim zakresem: Siec kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków o przepustowości 3 000 m3/d.

Referencje Urząd Gminy Stare Babice (879 kB)

Związek Celowy Gmin MG-6

Oczyszczalnia ścieków w Gorzowie Wielkopolskim

Zadanie inwestycyjne p.n.: „Oczyszczalnie ścieków w Gorzowie Wielkopolskim – budowa systemów kanalizacyjnych w gminach Związku Celowego Gmin MG-6” współfinansowane przez Program Unii Europejskiej Phare CBC 2001. Zadanie obejmowało swoim zakresem wykonanie robót instalacyjno – inżynieryjnych, budowlanych oraz elektrycznych na terenie gmin: Bogdaniec, Deszczno, Miasto Gorzów Wielkopolski, Kłodawa, Lubiszyn.

Referencje Związek Celowy Gmin MG-6 (4335 kB)

Warszawa Coca-Cola Bottlers Ltd.

Uzbrojenie terenu dla potrzeb Zakładu Coca – Cola w Warszawie na Pradze Północ, przy ul. Annopol 20 w tym sieć cieplna, kanał sanitarny, drogę dojazdową do zakładu przy ul. Annopol, drogę tymczasową, magistralę wodociągową Ø 600 wraz z przewodem rozbiórczym Ø 200 z żeliwa sferoidalnego.

Referencje Warszawa Coca-Cola Bottlers Ltd. (310 kB)

Gmina Raszyn

Sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Raszyn i Rybie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami, przewodami tłocznymi, zasilaniem energetycznym we wsi Raszyn ul. Dolna, Łąkowa, Jesienna oraz we wsi Rybie ul. Turystyczna. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.

Referencje Gmina Raszyn (866 kB)

Urząd Gminy Warszawa Bemowo

Budowa kanału ogólnospławnego wraz z odwodnieniem jezdni oraz boiska Szkoły Podstawowej nr 83.

Budowa kanału ogólnospławnego w ul. Wybickiego wraz z odwodnieniem jezdni i odtworzeniem nawierzchni oraz podłączeniem do kanału Szkoły Podstawowej nr 306, budowa odwodnienia boiska Szkoły Podstawowej nr 83 przy ul. Tkaczy.

Referencje Urząd Gminy Warszawa Bemowo (552 kB)

PROKOM INVESTMENTS S.A.

Infrastruktura podziemna „Miasteczka Wilanów”

Realizacja infrastruktury podziemnej dla budowy „Miasteczka Wilanów” w Warszawie w tym: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociągi.

Referencje PROKOM INVESTMENTS S.A. (671 kB)

PROKOM INVESTMENTS S.A.

Infrastruktura podziemna dla Miasteczka Wilanów c.d.

Realizacja infrastruktury podziemnej dla budowy „Miasteczka Wilanów” w Warszawie w tym: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociągi. 

Referencje PROKOM INVESTMENTS S.A. (1490 kB)
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Budowa kanalizacji ogólnospławnej

Zadanie pn. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicach: Podolska, Szaserów i Dynowska w Warszawie.

Referencje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. (1837 kB)

WARBUD S.A.

Centrum Handlowe Outlet Fashion House w Piasecznie

Kompleksowa realizacja budowy Centrum Handlowe Outlet Fashion House w Piasecznie w tym prace uzgodnieniowe, projektowe oraz wykonawcze w zakresie sieci wodociągowej, kanałów sanitarnych, ogólnospławnych, deszczowych. 

Referencje WARBUD S.A. (3986 kB)
 

Inter IKEA Centre Polska

Roboty ziemne w ramach inwestycji Park Handlowy IKEA TARGÓWEK

Kompleksowe roboty ziemne polegające na makroniwelacji terenu oraz wymianie gruntów nienośnych na nasypy z gruntów mineralnych dla Inwestycji „Parku Handlowego IKEA TARGÓWEK” przy ul. Malborskiej i Trasie Toruńskiej w Warszawie w tym.

Referencje Inter IKEA Centre Polska (3087 kB)
  

Zarząd Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o.

Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla zadania Budowa Mostu i Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie, Budowa Mostu i Trasy Siekierkowskiej w Warszawie

Realizacja kanalizacji deszczowej sanitarnej dla zadania Budowa Mostu i Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie, Budowa Mostu i Trasy Siekierkowskiej w Warszawie przy budowie Zagłębienia Wisłostrady w Tunel Drogowy, Budowie ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ul. Narodowej do ul. Trakt Lubelski, budowie Trasy Siekierkowskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do Wału Zawadowskiego. 

Referencje Zarząd Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. (5424 kB)
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Budowa sieci kanalizacji na obszarze osiedla Anecin Południowy Białołęka

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej na obszarze osiedla Anecin Południowy w ulicach: Pomorskiej, Mauchów, Kalendarzowej, Przemian, Zręby, Okienko, Bramka, Ścieżka, Dołowa, Anecińska, Szczerbca w Warszawie – Dzielnica Białołęka.

Referencje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. (3150 kB)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zacisze – Elsnerów etap IV

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zaczisze – Elsnerów etap IV w ulicach: Wschodnia, Perłowa, Diamentowa, Tużycka, Łodygowa, Lewinowska, Potulicka, Płońska, Torfowa, Wolbromska, Malachitowa.

Referencje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. (1819 kB)
 

BEG INGENIERIE POLSKA

Infrastruktura zewnętrzna w tym drogi i sieci dla C.H. ARKADIA

Generalny zakres obejmuje: czynności uzgodnieniowe i formalno – prawne wraz z uzyskaniem Pozwolenia Na Budowę, prace projektowe, kompleksowe wykonawstwo całości robót zewnętrznych związanych z infrastrukturą zewnętrzną C.H. ARKADIA. Realizacja robót wewnętrznych: siec cieplna. 

Referencje BEG INGENIERIE POLSKA (25023 kB)

HYDROBUDOWA 6 S.A.

Budowa Kolektora Zawadowskiego dosyłowego do Oczyszczalni Południe

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Budowa Kolektora Zawadowskiego dosyłowego do Oczyszczalni Południe z rur poliestrowych 0,80 m, L=1850m ze studzienkami o średnicy 1200mm (37 szt.) oraz przełożenie wodociągu PVC o średnicy Dz 110 mm L=314,5m.

Referencje HYDROBUDOWA 6 S.A. (921 kB)

ING REAL ESTATE

Budowa sieci cieplnej do projektu Złote Tarasy

Realizacja w ramach robót przygotowawczych do projektu „Złote Tarasy” zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci cieplnej 2x Dn 200/315 przy ul. Zlotej i 2 x Dn 400/560 mm przy ul. E. Plater.

Referencje ING REAL ESTATE (1013 kB)

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Strzelin

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej we wsiach Gościęcice Dolne i Gościęcice Średnie położonych na terenie Gminy Strzelin w tym ułożenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ciśnieniowej, wykonanie przykanalików, przewiertów rurą stalową, odspojenie skał przez strzelanie w gruncie, rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni dróg i chodników, roboty ziemne.

Referencje Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie (1146 kB)

Burmistrz Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

Przewody wodociągowe na terenie Białołęki

Położenie przewodów wodociągowych z rur z żeliwa sferoidalnego na odcinkach ulicy Ostródzkiej (Zdziarska – Berensona) Brzeziny drogach dojazdowych, Zbożowej, Przyrzecze na odc. Szawelska – Kępa Tarchomińska i ul. Kępa Tarchomińska.

Referencje Burmistrz Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy (559 kB)

BUDIMEX Nieruchomości Sp. z o. o.

Infrastruktura zewnętrzna dla I etapu Osiedla Baśniowe w Piasecznie

Zakres prac obejmował kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną, przepompownię ścieków PURAPOMP, przykanaliki sanitarne, sieć wodociągową, przejście przeciskiem pod ulicą Chyliczkowską, kanalizację deszczową, przykanaliki deszczowe.

Referencje BUDIMEX Nieruchomości Sp. z o. o. (491 kB)

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Przebudowa kanału tłocznego i grawitacyjnego w Piasecznie

Zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie przewodu tłocznego o średnicy 200 mm na kanał grawitacyjny sanitarny śr. 600 mm w ul. Energetycznej w Piasecznie.

Referencje Urząd Miasta i Gminy Piaseczno (1123 kB)

Urząd Gminy Piaseczno

Kanalizacja sanitarna w Zalesiu Górnym

Wykonanie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Zalesiu Górnym etap I, II, III. IV na rzecz Gminy Piaseczno w tym budowa sieci podciśnieniowej od DN 90 do DN250, 576 szt. Studzienek przydomowych, montaż pompowni oraz kanału ciśnieniowego 2x DN 125.

Referencje Urząd Gminy Piaseczno (464 kB)

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Budowa kanałów sanitarnych w Grodzisku Mazowieckim.

Wykonanie prac związanych z budową kanałów sanitarnych w ulicach: Niskiej, Glinianej i Ułańskiej wraz z przykanalikami na osiedlu Łąki w Grodzisku Mazowieckim.

Referencje Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim (1765 kB)
  

BAUMA S.A.

Uzbrojenie terenów pod Osiedle Moczydło Północ

Wykonanie prac związanych z uzbrojeniem terenów pod Osiedle Moczydło Północ w tym: kanalizacja deszczowo – sanitarna, wodociągi z żeliwa sferoidalnego, gazociągi średniego ciśnienia, sieci CO preizolowana.

Referencje BAUMA S.A. (740 kB)

Galeria Mokotów

Realizacja infrastruktury obiektu GTC – Galeria Mokotów w Warszawie

W zakres prac wchodziły: sieć wodociągowa z rur żeliwnych sferoidalnych wraz z przyłączami i uzbrojeniem w hydranty nadziemne i podziemne i armaturę, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV, sieć kanalizacji deszczowej wraz z żelbetowymi komorami przyłączeniowymi i studniami, przebudowa istniejącej sieci cieplnej, budowę dróg, parkingów, placów rozładunkowych i chodników na terenie Galerii Mokotów oraz przebudowę ul. Domaniewskiej wraz z przebudową urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacji kablowej, oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, niwelację pod tereny zielone.

Referencje Galeria Mokotów (949 kB)

AIG / LINCOLN POLSKA Sp. z o.o.

Infrastruktura dla Osiedla Kampinos

Realizacja infrastruktury tj. sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa wraz z przyłączami oraz przebudowa istniejącego wodociągu DN 160 mm dla Osiedla Kampinos w Warszawie.

Referencje AIG / LINCOLN POLSKA Sp. z o.o. (403 kB)

Urząd Gminy Stare Babice

Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice

Realizacja zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacyjnej we wsi Blizna Łaszczyńskiego w Gminie Stare Babice.

Referencje Urząd Gminy Stare Babice (344 kB)
  

Urząd Gminy Warszawa - Usynów

Budowa kanału sanitarnego na terenie Gminy Ursynów

Wykonanie na terenie Gminy Ursynów kanału sanitarnego o średnicy Ø315 mm z rur PCV w ul. Pustułeczki na odcinku długości L=189m od ul. Bekasów.

Referencje Urząd Gminy Warszawa - Usynów (728 kB)

Urząd Gminy Warszawa – Ursus

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Al. Jerozolimskie, Orzeszkowej, Regulskiej, Bodycha i Sosnkowskiego

Zakres prac obejmował realizację kolektora „A” Dn 0,6m i Dn 0,5m L- 3 456m wraz ze studniami rewizyjnymi Dn 1,4 m i Dn 1,2 m w technologii HOBAS, średnie zagłębienie kanału 4,5 – 5,0m. 

Referencje Urząd Gminy Warszawa – Ursus (628 kB)
 

PZU DEVELOPMENT Sp. z o .o.

Przebudowa infrastruktury zewnętrznej Centrum PZU przy Rondzie ONZ.

Zakres prac obejmował: przebudowę kanalizacji ogólnospławnej, magistrali wodociągowej, wodociągu Dn400 mm i Dn 250 mm wraz z przyłączami wodociągowymi, przebudowy magistrali gazowej N/C Dn 500 mm, robót instalacyjnych gazociągu, przebudowy gazowej sieci osiedlowej, kolidujących kabli teletechnicznych i kanalizacji kablowej, sieci energetycznych i oświetlenia.

Referencje PZU DEVELOPMENT Sp. z o .o. (839 kB)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminach Lubsza, Oława i Olszanka

Zadanie obejmowało wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: kanały grawitacyjne PVC -95km, kanały ciśnieniowe PE – 68km, przepompownie sieciowe z polimerobetonu śr. Dn 1200 – 1500mm – 66 szt., przepompownie przydomowe Dn 800mm – 493 szt., Tłocznia Alalift Strate Q=210 m2/h. 

Referencje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. (78 kB)
 

Niebieski Dom Sp. z o.o.

Zewnętrzne sieci wodno – kanalizacyjne dla Hipermarketu DECATHLON w Sosnowcu

W ramach projektu zostały wykonane: Kanalizacja wody brudnej dn 160 – 400 mm, kanalizacja wody czystej dn 400- 500 mm, kanalizacja sanitarna dn 200 mm, wodociąg dn 110 – 160 mm PE.

Referencje Niebieski Dom Sp. z o.o. (64 kB)
  

Fort Mokotów Sp. z o.o.

Infrastruktura osiedlowa dla Zespołu Zabudowy wielofunkcyjnej „FORT MOKOTÓW” w Warszawie

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa części infrastruktury osiedlowej dla Zespołu Zabudowy Wielofunkcyjnej „FORT MOKOTÓW” w Warszawie w rejonie ulic Racławickiej, Żwirki i Wigury oraz Miłobędzkiej. Zakres prac obejmował: sieci wodociągowe, kanalizacje ogólnospławne oraz deszczowe z ulic i dachów, kanalizacje bytowo – gospodarcze, sieci cieplne 2x Dn 150, kanalizacje telefoniczne (magistrale, studnie) oraz roboty drogowe (wraz z oświetleniem ulic). 

Referencje Fort Mokotów Sp. z o.o. (2561 kB)

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Piaseczna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jazgarzewie i Wólce Pęcherskiej, Gmina Piaseczno – etap III w tym: ułożenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz wykonanie przykanalików.

Referencje Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie (535 kB)
  

Miasto Jelenia Góra

Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej w Jeleniej Górze

Realizacja zamówienia publicznego: Zaopatrzenie w wodę i oczyszczalnie ścieków w Jeleniej Górze – Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej. Zadanie nr 1 Budowa sieci wodociągowej. Zakres prac obejmował wykonanie rurociągów, przecisków i przewiertów, roboty drogowe, elektryczne, sztolnia pod górą Chmielnik, zbiorniki zapasowo – wyrównawcze oraz hydrofornia lokalna.

Referencje Miasto Jelenia Góra (227 kB)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie

Kanalizacja jezdni Al KEN

Wykonanie zadania inwestycyjnego w zakresie robót kanalizacyjnych kontraktu dotyczącego budowy drugiej jezdni Al. KEN na odcinku ulicy Ciszewskiego – ul. Ghandi.

Referencje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie (1893 kB)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie

Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Warszawa – Rembertów

Budowa kanalizacji sanitarnej dla III-ego etapu kanalizacji ściekowej na terenie dzielnicy Warszawa – Rembertów

Referencje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie (1315 kB)
Referencje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie (1739 kB)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie

Magistrale wodociągowe w Warszawie

Roboty budowlane w ramach kontraktu „Budowa, wymiana i renowacja magistral wodociągowych i sieci rozdzielczej realizowane w ramach projektu Funduszu Spójności pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”.

Referencje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie (92 kB)
  

Urząd Miasta RYBNIKA

Kanalizacja sanitarna dla dzielnic centralnych Rybnika

Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych miasta Rybnika – zlewnia kolektora A i C. Budowa kolektora sanitarnego „C” Ø 800mm oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową pod ul. Mikołowską.

Referencje Urząd Miasta RYBNIKA (271 kB)

Urząd Miejski w Sosnowcu

Oczyszczalnia Ścieków Radocha II i Kolektor Bobrek

Modernizacja oczyszczalni ścieków Radocha II i budowa kolektora Bobrek. Realizacja prac obejmowała wykonanie kanalizacji grawitacyjnych, tłocznych, wodociągi, przewody układane metodą mikrotuneli, przewiertów, przecisków), oraz prace specjalistyczne na obeiktach kolektora Bobrek.

Referencje Urząd Miejski w Sosnowcu (755 kB)

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Zbiorniki retencyjne oraz przebudowa sieci kanalizacji na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie

Budowa zbiorników retencyjnych wraz z komorami regulacji przepływu oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie progu 33 DS-3 na terenie Portu Lotniczego im. F.Chopina w Warszawie.

Referencje Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (64 kB)

Zarząd Transportu Miejskiego

Remont Pętli autobusowej „Chomiczówka”

Wykonanie remontu pętli autobusowej „Chomiczówka” przy ul. Conrada w Warszawie w tym: rozbiórka nawierzchni wraz z podbudową betonową i krawężnikami, wykonanie nowej podbudowy betonowej, nawierzchni jezdnej i peronów z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami.

Referencje Zarząd Transportu Miejskiego (112 kB)

Zarząd Dróg Miejskich

Budowa ronda ul. Redutowej z ul. Olbrachta

Przebudowa skrzyżowania ul. Redutowej i ul. Olbrachta tj. zmiana typu skrzyzowania z teowego na małe rondo o Dz = 34 m wraz z przebudową infrastruktury podziemnej (przebudowa sieci gazowej, wodociągowej, kratek ściekowych i studni kanalizacyjnych) i nadziemnej (ośiwetlenie, roboty ogrodnicze).

Referencje Zarząd Dróg Miejskich (120 kB)

Zarząd Transportu Miejskiego

Remont pętli autobusowej "Metro Wilanowska”

Wykonanie remontu pętli autobusowej „Metro Wilanowska” w Warszawie w tym: rozbiórka nawierzchni wraz z podbudową betonową i krawężnikami ogrodzeniami i wiatami przystankowymoi, wykonanie nowej podbudowy betonowej, nawierzchni jezdnej i peronów z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami.

Referencje Zarząd Transportu Miejskiego (161 kB)

Urząd Miasta Sulejówek

Budowa ul.11 Listopada na odcinku od ul. Orlej do ul. Dzielnej w Sulejówku.

Realizacja – kompleksowe wykonawstwo całości robót drogowych i towarzyszących a w szczególności: budowa dróg wraz z konstrukcją, budowa chodników, ścieżek rowerowych, odwodnienia liniowego i kanalizacji deszczowej, przebudowa kabli energetycznych i kanalizacji teletechnicznej.

Referencje Urząd Miasta Sulejówek (83 kB)

Urząd Miasta Sulejówek

Budowa ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Wilsona do ul. Płockiej w Sulejówku

Realizacja – kompleksowe wykonawstwo całości robót drogowych i towarzyszących a w szczególności: budowa dróg wraz z konstrukcją, budowa chodników, ścieżek rowerowych, odwodnienia liniowego i kanalizacji deszczowej, przebudowa kabli energetycznych i kanalizacji teletechnicznej.

Referencje Urząd Miasta Sulejówek (1297 kB)

Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

Budowa ulicy dojazdowej do Zakładów Utylizacji Odpadów Komunalnych

Kompleksowa realizacja zadania „Budowy I etapu ulicy dojazdowej do Zakładu Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych ul. Radzymińska ul. Ks. Ziemowita” W ramach realizacji przedsięwzięcia wybrano nasypy niekontrolowane oraz torf, wykonano nasypy, kanalizację deszczową oraz prace wykończeniowe.

Referencje Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. (934 kB)

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

Budowa infrastruktury zewnętrznej „Rondo Zesłańców Syberyjskich”

Budowa infrastruktury zewnętrznej w ramach inwestycji przebudowy węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniach ulic: Al. Prymasa Tysiąclecia, Al Jerozolimskie, Ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. „Rondo Zesłańców Syberyjskich”. W ramach projektu dokonano odwodnienia jezdni i przejść dla pieszych, przebudowę i budowę wodociągów, pompownie.

Referencje Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. (3389 kB)

Auchan Polska Sp. z o.o.

Projekty przebudowy ul. Puławskiej przy Auchan w Piasecznie

Przebudowa ul. Puławskiej, obejmująca odcinek od granicy Warszawy do skrzyżowania z ul. Energetyczną. W ramach realizacji zadania wykonano projekty dwóch tuneli drogowych, projekty budowlano wykonawcze przebudowy drogi krajowej nr 79, urządzeń telekomunikacyjnych, sieci elektroenergetycznej, gazowej średniego ciśnienia oraz dokumentację geodezyjną.

Referencje Auchan Polska Sp. z o.o. (3388 kB)
  

DROMEX S.A.

Roboty ziemne w projekcie Budowa Trasy Siekierkowskiej

Wykonanie wykopów i nasypów z dokopu w zakresie konstrukcji drogowej, uformowanie skarp, profilowanie, wykonanie wykopów pod obiekty inżynieryjne Trasy Siekierkowskiej w ramach zadania: „Budowa Trasy Siekierkowskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do Wału Zawadowskiego.

Referencje DROMEX S.A. (872 kB)

ConocoPhilips Poland Sp. z o.o.

Wjazd na stację paliw CONOCO JET

Wykonanie wjazdu na stację paliw CONOCO JET (róg ul. Pulawskiej i ul. Energetycznej) wraz z remontem drogi krajowej nr 79 oraz odwodnienie i przebudowa urządzeń podziemnych a tym: roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, bariery energochłonne, warstwy wyrównawcze.

Referencje ConocoPhilips Poland Sp. z o.o. (2427 kB)

Hydrobudowa Włocławek S.A.

Przebudowa ulic Św. Jacka oraz Kujawskiej w Gliwicach.

Roboty drogowe polegające na przebudowie ul. Św Jacka oraz ul. Kujawskiej w ramach zadania pn.: Modernizacja gospodarki ściekowej Gliwice – Ligota Zabrska”.

Referencje Hydrobudowa Włocławek S.A. (92 kB)

ZTM

Budowa Pętli autobusowej Włościańska oraz przebudowa przyległych ulic.

Realizacja zadania: „Budowa pętli autobusowej WŁOŚCIAŃSKA przy ul. Włościańskiej w Warszawie” oraz „Przebudowa ulicy Włościańskiej, Kłodawskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulic Włościańskiej – Słowackiego” W ramach realizacji zadania zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz betonowej (zatoki autobusowe), prace odwodnieniowe, przebudowę wodociągów wody pitnej, kanalizacji telefonicznej, budowę dwóch kompletów akomodacyjnej sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulicznego oraz kabli energetycznych, budowa muru oporowego oraz budynku spedycyjnego (90m2), przebudowa sieci cieplnej, zieleni drogowej, organizacji ruch.

Referencje ZTM (120 kB)

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO