Pion ogólny

Tytuł

ALSTOM POWER Sp. z o.o.

Odlewnia Żeliwa na terenie Zakładu Metalurgicznego w Elblągu

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie wszelkich robót budowlano – inwestycyjnych hali odlewni C-43 oraz wiaty magazynowej CPL-9. Umowa objęła wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, stanu surowego zamkniętego obiektu, fundamentów technologicznych, instalacji wewnętrznych: wentylacji i klimatyzacji, c.o., c.w.u., wod-kan. Instalacji eklektycznej oraz robót wykończeniowych.

Referencje ALSTOM POWER Sp. z o.o. (757 kB)

AUCHAN Polska Sp. z o.o.

Centrum Handlowe Auchan Polska Sp. z o.o.

Wykonanie w charakterze Generalnego Wykonawstwa Centrum Handlowego Auchan w Szczecinie tj. wszelkich robót budowlano – inwestycyjnych wraz z projektami wykonawczymi. Powierzchnia zabudowy hipermarketu wynosi 24.418 m2, kubatura hipermarketu 207.169m3, drogi wewnętrzne i parkingi 65.000m2.

Referencje AUCHAN Polska Sp. z o.o. (1124 kB)

POLNORD S.A.

Generalne wykonawstwo budynków i osiedli w Gdańsku i Gdyni

Wykonanie w charakterze Generalnego Wykonawstwa: Osiedla Zielony Stok, Budynku jednorodzinnego ul. Kartuska, Osiedle jednorodzinne Pomarańczowe, Osiedle jednorodzinne Wilanowska w Gdańsku oraz Budynek przy ul. Bławatnej, ul. Grabowo, Osiedle Wiklinowa, budynek mieszkalny przy ul. Kaczewskiej w Gdyni.

Referencje POLNORD S.A. (1305 kB)

TESCO Polska Sp. z o.o.

Centrum Handlowo-Usługowe TESCO Gdańsk

Wykonanie w charakterze Generalnego Wykonawstwa Centrum Handlowo – Usługowego Tesco Gdańsk, ul. Cienista 30.

Referencje TESCO Polska Sp. z o.o. (2910 kB)

WILANÓW INVESTMENTS Sp. z o.o.

Realizacja II i III etapu „Nowy Wilanów w Warszawie”

Wykonanie i oddanie w użytkowanie budynków o zabudowie mieszkaniowej 8 700 m2 i 8 500 m2 łącznie 193 mieszkania, 1 500 m2 pow. usługowych i 354 miejsc garażowych. W trakcie realizacji w/w inwestycji koordynowała pracę szeregu specjalistycznych podwykonawców w zakresie robót elektrycznych, instalacji sanitarnych, instalacji niskoprądowych, kamieniarskich, drogowych, elewacyjnych i itp.

Referencje WILANÓW INVESTMENTS Sp. z o.o. (1081 kB)

WILANÓW INVESTMENTS Sp. z o.o.

Miasteczko Nowy Wilanów w Warszawie

Wykonanie i oddanie w użytkowanie pięciu budynków o łącznej zabudowie mieszkaniowej 52 000 m2 wraz z infrastrukturą. W trakcie realizacji w/w inwestycji koordynowała pracę szeregu specjalistycznych podwykonawców w zakresie robót elektrycznych, instalacji sanitarnych, instalacji niskoprądowych, kamieniarskich, drogowych, elewacyjnych i itp.

Referencje WILANÓW INVESTMENTS Sp. z o.o. (1259 kB)

TK Operations Polska S.A

Galeria Biała w Białymstoku

Oddział Generalnego Wykonawstwa P.R.I. „POL-AQUA” S.A. wykonał w systemie Generalnego Wykonawcy Galerię Biąłą w Białymstoku przy ul. Czesława Miłosza 2 o łącznej powierzchni zabudowy 44 400 m2, powierzchni całkowitej Galerii Białej 80 920m2 (powierzchnia netto 77 730,2).

Referencje TK Operations Polska S.A (101 kB)

Kraków Bussines Park – KBP 400

Budynek biurowy KBP 400 w Zabierzowie k/Krakowa

Generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego „Budynek Biurowy KBP 400 w Zabierzowie przy ul. Krakowskiej 280 wraz z zagospodarowaniem terenu.” Powierzchnia zabudowy 2 605 m2, powierzchnia użytkowa 14 703 m2, kubatura 58 989m3.

Referencje Kraków Bussines Park – KBP 400 (1127 kB)

Kraków Bussines Park – KBP 200

Budynek biurowy KBP 200 w Zabierzowie k/Krakowa

Generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego „Budynek Biurowy KBP 200 w Zabierzowie przy ul. Krakowskiej 280 wraz z zagospodarowaniem terenu. Aranżacja pomieszczeń dla UPM” Powierzchnia zabudowy 2 605 m2, powierzchnia użytkowa 16 335 m2, kubatura 58 989m3.

Referencje Kraków Bussines Park – KBP 200 (1125 kB)

Urząd Miasta Opola

Teatr Lalki i Aktora im. Smolki w Opolu

Generalne Wykonawstwo w ramach zamówienia publicznego na zadaniu pn.: „Budowa budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki wraz z rozbiórką istniejącego budynku zaplecza technicznego w Opolu ul. Kośnego 2a”. Powierzchnia całkowita: 2 384m2, kubatura 6 894 m3, powierzchnia użytkowa 1 474m2.

Referencje Urząd Miasta Opola (650 kB)

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO