Pion paliwowy

Tytuł

PERN „Przyjaźń” S.A.

Rurociąg w relacji ST-1 Adamowo – BS Plebanka.

Realizacja części rurociągu DN- 800 PN 6,3 MPa (III nitka rurociągu „Przyjaźń”) wraz z ochroną katodową oraz linią światłowodową, a także demontaż I nitki rurociągu DN 600 na terenie gminy Repki, pow. Sokołów Podlaski, woj. Mazowieckie.

Referencje PERN „Przyjaźń” S.A. (4482 kB)

PERN „Przyjaźń” S.A.

Rurociąg w relacji ST-1 Adamowo – BS Plebanka.

Wykonanie projektu technologicznego przeprowadzenia prób wytrzymałości na ciśnienie 9,01 MPa w najwyższym punkcie rurociągu i szczelności na ciśnienie 7,25 Mpa w najwyższym punkcie rurociągu części liniowej rurociągu DN 800, PN 6,3 MPa, przeprowadzenie próby wytrzymałości i szczelności części liniowej rurociągu DN 800 trzech odcinków o łącznej długości 63,432 km, wykonanie spoin gwarantowanych – połączenie trzech odcinków próbnych oraz opracowanie dokumentacji podwykonawczej.

Referencje PERN „Przyjaźń” S.A. (3655 kB)

PBRiOT MEGAGAZ S.A.

Rurociąg w relacji Bukowo, Sokołów, Liw

Kompleksowe wykonawstwo linowej części rurociągu DN 800 PN 6,3 MPa (III nitka rurociągu „Przyjaźń”) wraz z ochroną katodową na terenie gmin Bukowo, Sokołów i Liw o łącznej długości 32,1 km.

Referencje PBRiOT MEGAGAZ S.A. (152 kB)

PBG S.A.

Rurociąg w relacji Załuski, Naruszewo oraz Bodzanów

Kompleksowe wykonawstwo linowej części rurociągu DN 800 PN 6,3 MPa (III nitka rurociągu „Przyjaźń”) wraz z ochroną katodową na terenie gmin Załuski, Naruszewo i Bodzanów.

Referencje PBG S.A. (1674 kB)

PBRiOT MEGAGAZ S.A.

Tłocznia Gazu Ziemnego w Ciechanowie.

Roboty gospodarki wodno – ściekowej a w szczególności prace instalacyjno – inżynieryjne, budowlane, technologiczne oraz elektryczne.

Referencje PBRiOT MEGAGAZ S.A. (8373 kB)

System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.

Tłocznia Gazu Ziemnego w Ciechanowie

Zadanie inwestycyjne obejmujące wykonanie obiektów budowlanych i inżynierskich Tłoczni Gazu Ziemnego w Ciechanowie, w Systemie Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa Zachodnia na terytorium Rzeczypospolitej.

Referencje System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. (3799 kB)

Cetus Energetyka Gazowa

Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Szopienice – Oświęcim w Sosnowcu.

Wykonanie w charakterze podwykonawcy zadania: „Awaryjna przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Szopienice – Oświęcim w Sosnowcu w rejonie ul. Wojska Polskiego. Zakres prac obejmował: prace geodezyjne, roboty ziemne (wykopy, inwentaryzacja), roboty montażowo – spawalnicze, badania nieniszczące spoin, izolacja połączeń, przewiert długości 46m, ochrona katodowa, próba wytrzymałości i szczelności, włączenie do czynnego gazociągu oraz udział w uruchomieniu i nagazowaniu.

Referencje Cetus Energetyka Gazowa (140 kB)

OLPP w Emilianowie

Budowa czterech zbiorników magazynowych paliw o pojemności 10 000 m3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw Nr 5 w Emilianowie.

Zakres prac obejmował: sporządzenie projektu wykonawczego, walcowanie i profilowanie blach na płaszcze zbiorników oraz wykonanie czterech dwupłaszczowych zbiorników o pojemności 10 000 m3, montaż urządzeń AKPiA na zbiornikach, montaż pozostałych instalacji (pomiaru ilości i gęstości magazynowanego medium, oświetleniowej, elektrycznej, monitoringu), próby szczelności, legalizację i odbiór zbiorników przez UDT, rozruch technologiczny, montaż i spawanie instalacji technologicznych, wykonanie szczelnej, olejoodpornej sieci kanalizacyjnej, wykonanie drogi pożarowej, odbiór końcowy. 

Referencje OLPP w Emilianowie (7264 kB)
 

ORLEN GAZ Sp. z o.o.

Rozbudowa Rozlewni Gazu Płynnego

Rozbudowa istniejącej Rozlewni Gazu Płynnego zlokalizowanego przy il. Długiej w Płocku. W ramach realizacji zadania dokonano demontażu i modernizacji dwóch zbiorników o pojemności 197m3. Zakres prac przewidywał: transport „specjalny” zbiorników, roboty ziemne 7.150,00m3 (rozkopcowanie zbiorników, fundament ziemny pod zbiorniki, zakopcowanie zbiorników), roboty montażowo – spawalnicze, roboty instalacyjne, próby szczelnościowo – wytrzymałościowe, rozruch technologiczny, udział w zagazowaniu i uruchomieniu.

Referencje ORLEN GAZ Sp. z o.o. (882 kB)

PGNiG S.A.

Baza Magazynowa Terminalu Ekspedycyjnego w Wierzbnie

Zakres budowy Bazy obejmował wykonanie zbiorników magazynowych z dachem pływającym na ropę o pojemności V – 15 000 m3 i V 5000 m3, wykonanie popmowni do OC Lubiatów, wykonanie obiektu stanowiska rozdzielczego wody i piany, rozruch technologiczny oraz uzyskanie pozwoleń.

Referencje PGNiG S.A. (251 kB)

PGNiG S.A

Gazociąg Mysłowice – Brzezinka

Budowa gazociągu DN 500 CN 4,0 MPa, DN 200 CN 2,5 MPa i DN 100 CN 2,5 MPa Mysłowice Brzezinka wraz z montażem kompensatorów oraz układów zaporowo – upustowych.

Referencje PGNiG S.A (231 kB)

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO