Tytuł
Obecna liczba akcji: 27.500.100, w tym akcje następujących serii:
seria A: 10.493.400
seria B: 5.506.600
seria C: 100
seria D: 4.000.000
seria E: 4.500.000
seria F: 3.000.000
Akcjonariusz Liczba akcji Udział % w
kapitale zakładowym
Liczba głosów
na WZA
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO