Tytuł

18 października 2013 r. Przymusowy wykup oraz wycofanie akcji POL-AQUA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie.

W dniu 18 października 2013 r. rozpoczął się proces przymusowego wykupu akcji POL-AQUA. Dzień wykupu został wyznaczony na 23 października 2013 r. DRAGADOS stał się właścicielem 27 500 100 akcji POL-AQUA stanowiących  100 %  kapitału zakładowego Spółki uprawniającego do wykonywania 27 500 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W dniu 25 października 2013 r. Główny akcjonariusz podjął decyzję wycofaniu akcji POL-AQUA z obroty na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
Z dniem 10 grudnia 2013  Zarząd GPW postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje P.R.I. „POL-AQUA” S.A zgodnie z wnioskiem głównego akcjonariusza.

23 lipca 2013 r. DRAGADOS S.A. z siedzibą w Madrycie ogłosił wezwanie na sprzedaż akcji POL-AQUA

DRAGADOS S.A. w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż akcji P.R.I. „POL-AQUA” S.A. stał się właścicielem 26 450 555 akcji POL-AQUA stanowiących  96,18%  kapitału zakładowego Spółki uprawniającego do wykonywania 26 450 555 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 96,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zamiarem Dragados S.A. było osiągnięcie 100% udziałów w POL-AQUA.

30 lipca 2009 r. DRAGADOS S.A. z siedzibą w Madrycie ogłosił wezwanie na sprzedaż akcji POL-AQUA

W dniu 30 października 2009 r. w wyniku wezwania Dragados S.A. stał się posiadaczem 18 150 066 akcji P.R.I. "POL-AQUA" S.A. co stanowi 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W związku z powyższym Dragados S.A., spółka prawa hiszpańskiego z siedzibą w Madrycie na podstawie art. 4 § 1 pkt 4 lit. a Kodeksu spółek handlowych stał się spółką dominującą wobec P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako spółki zależnej.
„POL-AQUA wchodzi w nowy etap rozwoju. Współpraca z Dragadosem daje naszej firmie nowe możliwości, o których moglibyśmy tylko pomarzyć bez tak silnego partnera. Wzmocnieni potencjałem technicznym i finansowym firmy Dragados, możemy ubeigać się o wielomiliardowe zlecenia, które dla samej POL-AQUA byłyby przez najbliższe lata poza zasięgiem. Całkiem realnym do osiągnięcia staje się zbudowanie w perspektywie kilku najbliższych lat największej i najsilniejszej firmy budowlanej w Polsce.” – powiedział Piotr Chełkowski, obecny prezes zarządu spółki.

30 lipca 2007 r. akcje P.R.I. "POL-AQUA" S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych

Oferta publiczna obejmowała 3.000.000 praw do akcji serii F i 1.000.000 akcji serii B. W transzy instytucjonalnej zaoferowano 2.250.000 praw do akcji serii F i 750.000 akcji serii B, natomiast w transzy otwartej 750.000 praw do akcji serii F i 250.000 akcji serii B. Cena akcji w ofercie publicznej wynosiła 77 zł. Redukcja zapisów w procesie book-buildingu wyniosła 90,9%, a redukcja w transzy otwartej 95,5%.
„To udany debiut. Inwestorzy zaufali nam na etapie oferty publicznej i widzę, że pokładają jeszcze większe nadzieje w naszym dalszym rozwoju. Dzięki pozyskanym kapitałom zrealizujemy zapowiadane inwestycje oraz przeprowadzimy akwizycje. Naszym zadaniem jest teraz właściwe zagospodarowanie pozyskanych środków i udowodnienie inwestorom, że "POL-AQUA" S.A. jest dobrą, długoterminową inwestycją.” – powiedział Marek Stefański, ówczesny prezes zarządu i główny akcjonariusz spółki.
Spółka pozyskała z emisji nowych akcji 231 mln zł (brutto). Cele emisji obejmowały: akwizycje (80 mln zł), zwiększenie kapitału obrotowego (66 mln zł), dokapitalizowanie spółki zależnej Kampol realizującej projekt uruchomienia wydobycia granitu i marmuru (17,5 mln zł), dokapitalizowanie spółki zależnej Kampol realizującej budowę fabryki konstrukcji stalowych (16,5 mln zł), zakup sprzętu budowlanego i transportowego (30 mln zł) oraz budowę bazy sprzętowo-transportowej (12 mln zł).

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO