Tytuł

Regulamin Walnego Zgromadzenia (138 kB)
Statut Spółki P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (173 kB)
Regulamin Rady Nadzorczej (165 kB)

Regulamin Zarządu (119 kB)

2013

Informacja dot. niestosowania zasad dobrych praktyk w zakresie Walnych Zgromadzeń

Rb 1/2013/CG (86 kB)

Informacja dot. reguły wyboru audytora w P.R.I."POL-AQUA" S.A.  

Informacja dotycząca reguły wyboru audytora 2013 (94 kB)

2012

Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2012rok dokonaną przez Radę Nadzorczą.

Uchwała Rady Nadzorczej (32 kB)

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r.

Uchwała Rady Nadzorczej - sprawozdanie (55 kB)


Informacja o niezależnych członkach rady nadzorczej.

Rb 1 2012 CG (78 kB)

Informacja dot. reguły wyboru audytora w P.R.I."POL-AQUA" S.A.

Informacja dotycząca reguły wyboru audytora 2012 (94 kB)

Oświadczenie zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego za 2012 r.

Oświadczenie Zarządu o Stosowaniu Ładu Korporacyjnego (125 kB)

2011

Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2011 rok dokonaną przez Radę Nadzorczą. 

Ocena sytuacji spółki P.R.I. ”POL-AQUA” S.A. (130 kB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej (146 kB)

Informacja dot. reguły wyboru audytora w P.R.I."POL-AQUA" S.A.

Informacja dotycząca reguły wyboru audytora 2011 (94 kB)

Oświadczenie zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego za 2011 r.

Oświadczenie Zarządu o Stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2011. (237 kB)

2010

Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2010 rok dokonaną przez Radę Nadzorczą. 

Uchwała Rady Nadzorczej (103 kB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r.

Uchwała Rady Nadzorczej - sprawozdanie (145 kB)

Oświadczenie zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego za 2010 r.

Oświadczenie Zarządu o Stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2010. (282 kB)

Powołanie Komitetu Audytu.

Powołanie Komitetu Audytu (114 kB)

Informacja dot. reguły wyboru audytora w P.R.I."POL-AQUA" S.A.

Informacja dotycząca reguły wyboru audytora 2010 (94 kB)

2009

Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2009 rok dokonaną przez Radę Nadzorczą.

Uchwała Rady Nadzorczej (109 kB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2009 r.

Uchwała Rady Nadzorczej - sprawozdanie (151 kB)

Oświadczenie zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego za 2009 r.

Oświadczenie Zarządu o Stosowaniu Ładu Korporacyjnego (155 kB)

2008

Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2008 rok dokonaną przez Radę Nadzorczą.

Uchwały Rady Nadzorczej (100 kB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 r.

Uchwały Rady Nadzorczej - sprawozdanie (152 kB)

Oświadczenie zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego za 2008 r.

Oświadczenie Zarządu o Stosowaniu Ładu Korporacyjnego (168 kB)

2007

Zwięzłą ocenę sytuacji Spółki za 2007 dokonaną przez Radę Nadzorczą.

Uchwała Rady Nadzorczej (125 kB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 r.

Uchwała Rady Nadzorczej - sprawozdanie (192 kB)

Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005” przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego (158 kB)

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad zawartych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005” przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A.

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" (148 kB)

Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005” przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A.

Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych prak" (203 kB)

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO