Tytuł

Informacje zawarte na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla (i) osób nie będących podmiotami amerykańskimi (US person) w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami, oraz (ii) dla osób które odwiedzają niniejszą stronę wyłącznie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

CZY JESTEŚ PODMIOTEM AMERYKAŃSKIM (US PERSON) W ROZUMIENIU AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU?

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO