Tytuł
Zbycie akcji P.R.I. "POL-AQUA" S.A. przez podmiot będący tzw. osobą blisko związaną
Raport nr:73/2007
Data:2007/11/30
Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podpisy:Iwona Rudnikowska Wiceprezes Zarządu

Antoni Szakoła Członek Zarządu
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu otrzymaną od osoby zobowiązanej informację o transakcji zbycia akcji P.R.I. "POL-AQUA S.A. przez podmiot będący tzw. osobą blisko związaną dla osoby zobowiązanej, których łączna wartość przekroczyła 5 000 euro.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO