Tytuł
Zmiana firmy spółki z Grupy Kapitałowej "POL-AQUA"
Raport nr:54/2007
Data:2007/10/05
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 5 października 2007 r. spółka zależna otrzymała odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, potwierdzający zarejestrowanie przez sąd zmiany jej firmy. Dotychczas spółka działała pod firmą Polnord - Wyroby Betonowe Sp. z o.o., obecnie firma spółki brzmi PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o.
Podstawowym profilem działalności PA Wyroby Betonowe S.A. jest: produkcja i sprzedaż płyt stropowych oraz betonu towarowego.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO