Tytuł
Znaczne pakiety akcji
Raport nr:76/2007
Data:2007/12/07
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 7 grudnia 2007 r. do Spółki wpłynęło pismo Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA.

W piśmie tym poinformowano o wzroście do 6,36% udziału w kapitale zakładowym oraz całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu P.R.I. "POL - AQUA" S.A. z akcji i praw do akcji będących w posiadaniu Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK (pismo w załączeniu).
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO