Tytuł
Realizacja kolejnego warunku zawartego w umowie przyrzeczonej dotyczącej nabycia przez P.R.I. „POL-AQUA” S.A. 100% kapitału zakładowego Vectra S.A.
Raport nr:22/2007
Data:2007/08/20
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 20 sierpnia 2007 r. Zarząd Spółki Vectra S.A. dostarczył odpisy zwykłe z ksiąg wieczystych, potwierdzające wpisanie odpowiednio do księgi wieczystej nr:

- 00065161 Vectra S.A. jako właściciela dla nieruchomości gruntowej położonej w Płocku, przy ul. Lisiej,

- 00072945 Vectra S.A. jako właściciela dla nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Cekanowo, gmina Słupno.

Ww. dokumenty zostały wydane w związku z realizowaniem zapisów umowy z 8 maja 2007 r., na mocy której dotychczasowi wspólnicy spółek Vectra I i Vectra II zobowiązali się do zawarcia z P.R.I. "POL-AQUA" S.A. sprzedaży akcji, które stanowić będą 100% kapitału zakładowego nowopowstałej spółki Vectra S.A.

O ww. warunkach od spełnienia których uzależnione jest przejęcie Vectra S.A. mowa jest w pkt 22.1 Dokumentu Rejestracyjnego (str. 426 prospektu emisyjnego P.R.I. "POL-AQUA" S.A.).
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO