Tytuł
Znaczne pakiety akcji
Raport nr:61/2007
Data:2007/10/30
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 30 października 2007 r. do Spółki wpłynęło pismo Prokom Investments S.A. informujące o spadku z 25,03% do 20,60% udziału w kapitale zakładowym oraz całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu P.R.I. "POL-AQUA" S.A. z akcji
będących w posiadaniu Prokom Investments S.A.

W załączeniu przedmiotowe pismo.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO