Tytuł
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2008 r.
Raport nr:06/2008
Data:2008/01/31
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Marek Stefański Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna podaje do wiadomości daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2008 r.

I. Raporty kwartalne:

1. Raport za IV kwartał 2007 r.: 29 luty (piątek)
2. Raport za I kwartał 2008 r.: 15 maja (czwartek)
3. Raport II kwartał 2008 r.: 14 sierpnia (czwartek)
4. Raport za III kwartał 2008 r.: 14 listopada (czwartek)

II. Skonsolidowany raport za I półrocze 2008 r.: 30 września (wtorek)

III. Raporty roczne

Raport za 2007 r.: 13 czerwca (środa)

2. Skonsolidowany raport za 2007 r.: 13 sierpnia (środa).
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO