Tytuł
Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo budynku apartamentowego w Warszawie
Raport nr:44/2007
Data:2007/09/20
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 20 września 2007 r. pomiędzy Spółką a Engel Apartamenty Emilii Plater Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została podpisana umowa na generalne wykonawstwo budynku apartamentowego przy ul. Emilii Plater w Warszawie.

P.R.I. "POL-AQUA" S.A. Oddziały Generalnego Wykonawstwa w Gdańsku jako generalny wykonawca będzie odpowiedzialna za wybudowanie 9-kondygnacyjnego budynku apartamentowego z częścią biurowo - usługową i garażem podziemnym wraz z wykonaniem wszelkich instalacji łączności i mediów w tym budynku.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy został zaplanowany na nie póśniej niż 28 lutego 2009 r. z zastrzeżeniem, iż złe warunki pogodowe będą uzasadniać jego zmianę.

Wynagrodzenie umowne ustalono w kwocie 39.000.000 zł netto.

Na mocy przedmiotowej umowy udzielono gwarancji na:
- budynek wraz z wykończeniem oraz instalacjami: na okres 3 lat,
- szczelność wszystkich pokryć dachowych, balkonów, tarasów i elementów elewacji: na okres 6 lat.

Karę za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy ustalono w wysokości 0,1% wartości netto ceny kontraktowej za każdy dzień kalendarzowy opóśnienia, z zastrzeżeniem że nie może ona przekroczyć 10% wartości kontraktu.

Kryterium wg którego umowa została uznana za znaczącą to wartość kapitałów własnych P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO