Tytuł
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Kampol Sp. z o.o. oraz w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym Conex Sp. z o.o.
Raport nr:7/2007
Data:2007/07/25
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Iwona Rudnikowska Wiceprezes Zarządu

Antoni Szkoła Członek Zarządu
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 25 lipca 2007 r. został poinformowany o:

1. zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 czerwca 2007 r. zmiany wysokości kapitału zakładowego w spółce zależnej Kampol Sp. z o.o.

Wysokość kapitału zakładowego spółki Kampol Sp. z o.o. wynosi obecnie 7.550.000 zł i dzieli się na 15.100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. P.R.I. "POL-AQUA" S.A. posiada obecnie 15.100 udziałów w tej spółce, reprezentujących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Kampol Sp. z o.o.;

2. zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 lipca 2007 r. zmiany wysokości kapitału zakładowego w spółce zależnej Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Conex Sp. z o. o.

Wysokość kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Conex Sp. z o.o. wynosi obecnie 5.000.000 zł i dzieli się na 10.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. P.R.I. "POL-AQUA" S.A. posiada obecnie 10.000 udziałów w tej spółce, reprezentujących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Conex Sp. z o.o.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO