Tytuł
Realizacja dwóch warunków zawartych w umowie warunkowej oraz przedwstępnej umowie w sprawie nabycia przez P.R.I. "POL-AQUA" S.A. 79,99% kapitału zakładowego Mostostal Pomorze S.A.
Raport nr:46/2007
Data:2007/09/25
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 25 września 2007 r. do Spółki wpłynęła korespondencja Mostostalu Pomorze S.A., w której poinformowano o

- podjętej 25 września 2007 r. uchwale Zarządu Mostostalu Pomorze S.A., w której wyrażono zgodę na zbycie na rzecz P.R.I. "POL-AQUA" S.A. akcji wyemitowanych przez tę Spółkę, będących w posiadaniu Pana Józefa Popławskiego, Pana Witolda Piaseckiego, Pana Eugeniusza Szubzda i Pana Tadeusza Napieracz,

- zrzeczenia się prawa pierwszeństwa nabycia akcji Mostostalu Pomorze S.A. przez wyżej wymienionych akcjonariuszy tej spółki.

Tym samym zrealizowane zostały kolejne zapisy umowy z 30 sierpnia 2007 r., na mocy której dotychczasowi wspólnicy Mostostalu Pomorze S.A. zobowiązali się do zawarcia z P.R.I. "POL-AQUA" S.A. umowy sprzedaży akcji stanowiących 79,99% kapitału zakładowego Mostostal Pomorze S.A.

Warunki, od spełnienia których uzależnione jest nabycie przez P.R.I. "POL-AQUA" S.A. akcji wyemitowanych przez Mostostal Pomorze S.A. wskazane są w raporcie bieżącym nr 31 z dnia 30 sierpnia 2007 r.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO