Tytuł
Rejestracja akcji P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w KDPW S.A.
Raport nr:10/2007
Data:2007/07/27
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Marek Stefański - Prezes Zarządu
Treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, iż 27 lipca 2007 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nastąpiła rejestracja akcji serii A, B, C, D i E wyemitowanych przez Spółkę, w łącznej liczbie 24 500 100.

Ww. akcje są oznaczone kodem ISIN: PLPAQUA00018.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO