Tytuł
Znaczne pakiety akcji – korekta
Raport nr:41/2008
Data:2008/08/06
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna przekazuje korektę zawiadomienia dotyczącego spadku do udziału w kapitale zakładowym oraz całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu P.R.I. "POL–AQUA" S.A. z akcji będących w posiadaniu Pana Marka Stefańskiego.

Korekta zawiadomienia osoby zobowiązanej dotyczy udziału procentowego w kapitale zakładowym i ogólnej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu P.R.I. "POL-AQUA" S.A. akcji będących w posiadaniu Pana Marka Stefańskiego Aktualnie Pan Marek Stefański posiada akcje stanowiące 43,02% udziału w kapitale zakładowych i ogólnej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (pierwotnie podana, iż akcję te stanowią 43,16% udziału w kapitale zakładowych i ogólnej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.).

Przedmiotowe zawiadomienie w załączeniu.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO