Tytuł
Informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej
Raport nr:45/2008
Data:2008/08/27
Podstawa prawna:Inne uregulowania
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd P.R.I. "POL-AQUA" S.A. informuje, że otrzymał od Pioneer Pekao Investment Management S.A. zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Marcina Pawła Wierzbickiego. Pioneer Pekao Investment Management S.A. posiada znaczny pakiet akcji P.R.I. "POL-AQUA" S.A.

Zgodnie z informacjami przekazanymi do publicznej wiadomości w raportach bieżących nr 39/2008 i 44/2008 głosowanie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej P.R.I. "POL-AQUA" S.A. odbędzie się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 sierpnia 2008 r.

W załączeniu życiorys Pana Marcina Pawła Wierzbickiego.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO