Tytuł
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Raport nr:49/2008
Data:2008/08/29
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd P.R.I. "POL-AQUA" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 sierpnia 2008 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów:

1. Akcjonariusz: Pan Marek Stefański
liczba akcji / liczba głosów: 11 830 482
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na NWZ: 72,14%
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 43,02%.

2. Akcjonariusz: COMMERCIAL UNION OFE BPH CU WPBK
liczba akcji / liczba głosów: 1 700 000
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na NWZ: 10,37%
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,18%.

3. Akcjonariusz: ING OFE
liczba akcji / liczba głosów: 1 435 949
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na NWZ: 8,76%
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,22%.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO