Tytuł
Korekta raportu za IV kwartał 2007 r. Grupy Kapitałowej POL-AQUA
Raport nr:10/2008
Data:2008/03/07
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Marek Stefański Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:Zarząd P.R.I. "POL-AQUA" S.A. informuje, że 7 marca 2008 r. zostanie opublikowana korekta raportu za IV kwartał 2007 r. Grupy Kapitałowej POL-AQUA.

W odniesieniu do opublikowanego raportu za IV kwartał 2007 r. dokonano zmian prezentacyjnych w skonsolidowanym bilansie Grupy Kapitałowej POL-AQUA na dzień 31.12.2007 r.

Powyższe korekty nie wpłynęły na wynik finansowy Grupy Kapitałowej POL-AQUA za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

W odniesieniu do opublikowanego skróconego sprawozdania finansowego spółki P.R.I. "POL-AQUA" S.A. za IV kwartał 2007 r. dokonano zmian prezentacyjnych w bilansie na dzień 31.12.2007 r. i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

Powyższe korekty nie wpłynęły na wynik finansowy spółki P.R.I. "POL-AQUA" S.A. za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

Wprowadzone korekty spowodowały zmianę w nocie do sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej - uzgodnienie kapitału własnego na dzień 31.12.2007 r. oraz zmianę w wybranych danych finansowych (jednostkowych) za IV kwartał 2007 r.

W załączeniu zestawienie głównych pozycji zmian.
Załączniki: Brak załączników!
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO