Tytuł
Realizacja kolejnego warunku zawartego w umowie dotyczącej nabycia 100% udziałów w TECO Sp. z o.o.
Raport nr:36/2008
Data:2008/07/08
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Iwona Rudnikowska – Wiceprezes Zarządu

Janusz Andrzej Lewandowski – Członek Zarządu
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna informuje, że 8 lipca 2008 r. do spółki wpłynęła decyzja Dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu, działającego z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
w sprawie wydania zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez P.R.I „POL-AQUA” S.A. kontroli nad TECO Sp.z o.o.

O warunkach, od spełnienia których uzależnione jest nabycie przez P.R.I. „POL-AQUA” S.A. 100% udziałów w TECO Sp. z o.o. mowa jest w raporcie bieżącym nr 23/2008 z 14 maja 2008 r.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO