Tytuł
Znaczne pakiety akcji
Raport nr:41/2008
Data:2008/08/05
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że do Spółki wpłynęło pismo Pana Marka Stefańskiego. W piśmie tym poinformowano o spadku do 43,16% udziału w kapitale zakładowym oraz całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu P.R.I. "POL – AQUA" S.A. z akcji będących w posiadaniu Pana Marka Stefańskiego.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO