Tytuł
Znaczne pakiety akcji
Raport nr:42/2008
Data:2008/08/05
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna informuje, że 5 sierpnia 2008 r. do Spółki wpłynęło pismo Pioneer Pekao Investment Management S.A. (dalej jako PPIM S.A.). W piśmie tym zawiadomiono o:

1. wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,84% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu P.R.I. „POL-AQUA” S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM S.A. usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych,

2. wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,79% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu P.R.I. „POL-AQUA” S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli funduszy inwestycyjnych Pioneer, zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM S.A. usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych.

Zgodnie z treścią pisma portfele funduszy inwestycyjnych Pioneer stanowią podgrupę wszystkich portfeli klientów PPIM S.A.

Przedmiotowe pismo w załączeniu.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO