Tytuł
Znaczne pakiety akcji
Raport nr:59/2009
Data:2009/10/02
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:Piotr Chełkowski Prezes Zarządu
Iwona Rudnikowska Wiceprezes Zarządu
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robot Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 2 października 2009 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie DIM S.a.r.L. z siedzibą w Luxemburgu, w którym poinformowano o wzroście liczby akcji do 36,20% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.

Zmiana stanu posiadania nastąpiła w wyniku przekazania darowizny akcji P.R.I. "POL-AQUA" S.A przez Pana Marka Stefańskiego będącego w ich posiadaniu 9 956 382 na rzecz Spółki DIM S.a.r.L. z siedzibą w Luxemburgu. Przedmiotowe zawiadomienie w załączeniu.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO