Tytuł
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Raport nr:34/2010
Data:2010/06/18
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Piotr Chełkowski - Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA" S.A.
Robert Molo - Członek Zarządu P.R.I. „POL-AQUA" S.A.
Treść:

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 17 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej Ernst & Young Audit Sp. z o.o. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, jak również przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2010 oraz przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za I półrocze 2010.

Wybór ten nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Wyżej wymieniona firma audytorska zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej (§28 ust. 1 i 2) została zarekomendowana prze Komitet ds. Audytu. Umowa zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.

Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1 01-124 jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 130.

P.R.I. „POL-AQUA” S.A. korzystała dotychczas z usług podmiotów z grupy Ernst & Young w zakresie:
- Ernst & Young Sp. z o.o. - usługa doradcza o charakterze podatkowym (2007 r.),
- Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o. - usługa doradcza przy emisji niepublicznej (2007 r.),
- Ernst & Young Audit Sp. z o.o. - usługa doradcza o charakterze finansowym (2007 r.),
- Ernst & Young Audit Sp. z o.o. - usługa doradcza o charakterze finansowo - księgowym (2010 r.).

Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO