Tytuł
Zmiana terminu publikacji raportu za I połowę 2010 r.
Raport nr:39/2010
Data:2010/08/31
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Piotr Chełkowski Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Eduardo Martínez Martínez I Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki II Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Robert Molo Członek Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna, w nawiązaniu do raportu nr 4/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r., niniejszym informuje, że skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2010 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego raportu bieżącego. O nowym terminie publikacji raportu Emitent poinformuje na dwa dni przed jego przekazaniem w nowym terminie.
Zmiana terminu publikacji raportu wynika, między innymi, ze zmiany w roku bieżącym audytora sprawozdań finansowych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Przeprowadzany obecnie przegląd sprawozdań za okres pierwszego półrocza 2010 roku wymaga dodatkowych czynności audytorskich w celu zapewnienia prawidłowości sporządzonych sprawozdań.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO