Tytuł
Termin publikacji skonsolidowanego półrocznego raportu za 2010 r.
Raport nr:40/2010
Data:2010/09/11
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Piotr Chełkowski Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Eduardo Martínez Martínez I Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki II Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Robert Molo Członek Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna, w nawiązaniu do raportu nr 4/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz 39/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. niniejszym informuje, że skonsolidowany raport za I półrocze 2010 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 września 2010 r. (wtorek)
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO