Tytuł
Decyzja PKP PLK w sprawie przetargu na modernizację linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II
Raport nr:21/2011
Data:2011/05/24
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy:Piotr Chełkowski, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Drugi Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., decyzję o wykluczeniu konsorcjum P.R.I. „POL-AQUA” S.A. i DRAGADOS S.A. z postępowania przetargowego oraz decyzję o odrzuceniu oferty na modernizację linii kolejowej Warszawa Łódź etap II, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r.
Przyczyną ww. decyzji jest wykonanie przez władze  PKP PLK S.A.  wyroku Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2011 roku, który nakazał wykluczenie konsorcjum POL-AQUA - Dragados z procedury przetargowej.
Zarząd P.R.I. „POL-AQUA” S.A. podejmie działania dotyczące obrony interesów Spółki oraz jej akcjonariuszy, zważywszy na wagę tej sprawy oraz wpływ jaki wywarła na opinię publiczną.

Na podstawie opinii prawnej pana Profesora Michała Kuleszy, eksperta w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych, procedura przetargowa  nie może być kontynuowana z udziałem tylko czterech oferentów, dlatego po decyzji PKP PLK S.A. o odrzuceniu oferty wykonawcy wykluczonego, zgodnie z prawem postępowanie powinno być unieważnione.

Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO