Tytuł
Uchwały Rady Nadzorczej – Ocena sytuacji Spółki za 2010
Raport nr:1/2011/CG
Data:2011/05/24
Podstawa prawna:Inne uregulowania
Podpisy:Piotr Chełkowski, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Drugi Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd P.R.I. „POL-AQUA” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości dokumenty przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Spółki podczas posiedzenia z dnia 24 maja 2011 r., tj.:
1. „Ocena sytuacji Spółki P.R.I. „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie za rok obrotowy 2010 sporządzona przez  Radę Nadzorczą Spółki,
2. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  (Emitenta) oraz sprawozdania finansowego P.R.I. „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie za 2010 rok”.
Uchwały w sprawie przyjęcia ww. dokumentów zostały podjęte jednogłośnie.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO