Tytuł
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I „POL-AQUA” S.A. z dnia 21 czerwca 2011 r.
Raport nr:28/2011
Data:2011/06/22
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Piotr Chełkowski, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Drugi Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2011 r.

Zarząd Spółki informuje także, iż ZWZ Spółki nie podjęło następujących uchwał:
1. Uchwała nr 7/2011 – nie podjęta
2. Uchwała nr 8/2011 – nie podjęta
3. Uchwała nr 12/2011 – nie podjęta
4. Uchwała nr 13/2011 – nie podjęta
5. Uchwała nr 14/2011 – nie podjęta
6. Uchwała nr 15/2011 – nie podjęta

Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO