Tytuł
Publiczne otwarcie ofert na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S8
Raport nr:32/2011
Data:2011/07/27
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy:Piotr Chełkowski Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki Drugi Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi nastąpiło publiczne otwarcie ofert na realizację inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Wrocław (A1) odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła –węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00.

Najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotowej inwestycji złożyło konsorcjum w składzie:
- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna, Piaseczno - Lider
- DRAGADOS S.A., Madryt - Partner

Wartość umowy wynosi 1 129 185 628,45 zł netto. Szacowany udział P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w konsorcjum wynosi ok 50%.

Zamawiający przystąpi do zbadania poprawności złożonych ofert w zakresie ich sporządzenia i złożenia zgodnie z warunkami specyfikacji przetargowej.

Wybór Wykonawcy i podpisanie umowy przewidziane jest po zakończeniu procedur przewidzianych przez Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

P.R.I. „POL-AQUA" S.A. będzie przekazywać informacje o dalszym przebiegu przedmiotowego przetargu w formie raportów bieżących.

Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO