Tytuł
Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę odcinka drogi ekspresowej S8
Raport nr:34/2011
Data:2011/08/23
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy:Marek Sobiecki Drugi Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Robert Molo Członek Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31 z dnia 22.07.2011 r., Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu.
W piśmie tym zawiadomiono, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) odcinek 3: Wieruszów - Walichnowy, długość -13,1 km” za najkorzystniejszą została uznana oferta konsorcjum:
- DRAGADOS S.A., Madryt - Lider
- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna, Piaseczno - Partner
Wartość umowy wynosi 189 809 096,75 zł netto (233 465 189 zł brutto). Szacowany udział P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w konsorcjum wynosi ok 50%.
Podmioty biorące udział w przedmiotowym przetargu mogą w terminie 10 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.
Podpisanie umowy przewidziane jest po zakończeniu procedur przewidzianych przez Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
P.R.I. "POL-AQUA" S.A. będzie przekazywać informacje o dalszym przebiegu przedmiotowego przetargu w formie raportów bieżących.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO