Tytuł
Placidus Investments – zmiana upadłości z możliwością układu na upadłość likwidacyjną
Raport nr:37/2011
Data:2011/09/20
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Piotr Chełkowski Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki II Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu wydane w dniu 8.09.2011 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, w którym Sąd postanowił:
- zmienić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego;
- odwołać zarządcę Wojciecha Makucia
- powołać syndyka w osobie Wojciecha Makucia

Przyczyną zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego jest fakt, jak stwierdził Sąd, że Palcidus Investments Sp. z o.o. w upadłości nie ma realnych możliwości przeprowadzenia żadnego układu z uwagi na brak źródeł jego finansowania.

Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO