Tytuł
Publiczne otwarcie ofert na budowę gazociągu Świnoujście - Szczecin
Raport nr:44/2011
Data:2011/11/15
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy:Piotr Chełkowski, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Drugi Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym w siedzibie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. nastąpiło publiczne otwarcie ofert na realizację inwestycji „Budowa gazociągu DN 800 Świnoujście - Szczecin” – gazociąg wysokiego ciśnienia o długości 80 km.
Najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotowej inwestycji złożyła P.R.I. „POL-AQUA” S.A. w wysokości 146 950 000 zł netto (w opcji „budowa linii światłowodowej wzdłuż trasy gazociągu za kwotę 2 850 000 zł netto).
Termin realizacji inwestycji wskazany w postępowaniu przetargowym to 15 miesięcy od podpisania umowy.
Zamawiający tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przystąpią do zbadania poprawności złożonych ofert w zakresie ich sporządzenia i złożenia zgodnie z warunkami specyfikacji przetargowej. Wybór Wykonawcy i podpisanie umowy przewidziane jest po zakończeniu procedur przewidzianych przez ustawę Prawo o zamówieniach publicznych.
P.R.I. "POL-AQUA" S.A. będzie przekazywać informacje o dalszym przebiegu przedmiotowego przetargu w formie raportów bieżących.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO