Tytuł
Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę gazociągu Świnoujście - Szczecin
Raport nr:45/2011
Data:2011/11/24
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy:Piotr Chełkowski Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Eduardo Martínez Martínez Pierwszy Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44 z dnia 15.11.2011 r., Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło pismo Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w którym zawiadomiono, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę gazociągu DN 800 Świnoujście – Szczecin  – gazociąg wysokiego ciśnienia o długości 80 km, za najkorzystniejszą została uznana oferta Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna.
Wartość umowy wynosi 146 950 000 zł netto (w opcji „budowa linii światłowodowej wzdłuż trasy gazociągu za kwotę 2 850 000 zł netto).
Termin realizacji inwestycji wskazany w postępowaniu przetargowym to 15 miesięcy od podpisania umowy.
Podmioty biorące udział w przedmiotowym przetargu mogą w terminie 10 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.
Podpisanie umowy przewidziane jest po zakończeniu procedur przewidzianych przez Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
P.R.I. "POL-AQUA" S.A. będzie przekazywać informacje o dalszym przebiegu przedmiotowego przetargu w formie raportów bieżących.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO