Tytuł
Powołanie Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Raport nr:49/2011
Data:2011/11/29
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Piotr Chełkowski, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Drugi Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), informuje, iż w dniu 29 listopada 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby:
- na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Alfonso Costa Cuadrench;
- na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana José Puente García;
- na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana Alberto Laverón Simavilla;
- na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana Janusz Steinhoff
- na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztof Gerula

Szczegółowe informacje odnośnie osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki zawarte są w załączniku.

Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO