Tytuł
Szczegółowe informacje odnośnie osób powołanych do Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Raport nr:53/2011
Data:2011/11/30
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Piotr Chełkowski, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Drugi Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 50/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. przekazuje w załączeniu szczegółowe informacje odnośnie Członków Zarządu powołanych na Posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 29 listopada 2011 r.
Pana Servando Sierra Marti
Pana Mario Serrano Villate

Według złożonych oświadczeń żaden z nowo powołanych Członków Zarządu tj.: Servando Sierra Martí i Mario Serrano Villate poza pracą dla Dragados S.A należącej do grupy kapitałowej ACS S.A. (spółka dominująca wobec Dragados S.A.), która to prowadzi w pewnych zakresach działalność konkurencyjną wobec Emitenta:
- nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A,
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO