Tytuł
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Raport nr:54/2011
Data:2011/12/05
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Podpisy:Marek Sobiecki, Drugi Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Robert Molo, Członek Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:

Zarząd P.R.I. „POL-AQUA” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 listopada 2011 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów:

1. Akcjonariusz: DRAGADOS S.A.
liczba akcji / liczba głosów: 18 150 066
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na NWZ: 85,61%
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 66%

2. Akcjonariusz: Pioneer Pekao Investment Management S.A.
liczba akcji / liczba głosów: 1 650 006
procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 7,78%
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,00%

3. Akcjonariusz: ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
liczba akcji / liczba głosów: 1 400 000
procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 6,60%
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,09%

Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO