Tytuł
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Raport nr:15/2013
Data:2013/06/17
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Marek Sobiecki, Pierwszy Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Mario Serrano Villate, Członek Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 17.06.2013 r. wpłynęło do Spółki pismo akcjonariusza ING Otwarty Fundusz Emerytalny, zawierającego informację, że zamierza zgłosić kandydaturę p. Krzysztofa Geruli na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.I. „POL-AQUA” S.A., które odbędzie się 26 czerwca 2013 roku.

W załączeniu życiorys kandydata do Rady Nadzorczej. Pan Krzysztof Gerula oświadczył, że spełnia wymagania stawiane przez Spółkę niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Ponadto, według złożonego oświadczenia Krzysztof Gerula:

- nie wykonuje innej działalności za wyjątkiem wskazanych w załączonym życiorysie,
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO