Tytuł
Publiczne otwarcie ofert na budowę drogi obwodnicy miasta Przemyśl
Raport nr:16/2013
Data:2013/06/20
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy:Servando Sierra Martí, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Mario Serrano Villate, Członek Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Wybickiego 1 nastąpiło publiczne otwarcie ofert na realizację inwestycji „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885.”        

Podczas publicznego otwarcia ofert zawiadomiono, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885.” najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna.
Wartość złożonej oferty wynosi 72 276 422,77zł netto (88 900 000,01zł brutto).
Podpisanie umowy przewidziane jest po zakończeniu procedur przewidzianych przez Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
P.R.I. „POL-AQUA" S.A. będzie przekazywać informacje o dalszym przebiegu przedmiotowego przetargu w formie raportów bieżących.

Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO