Tytuł
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. „POL-AQUA” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r.
Raport nr:18/2013
Data:2013/06/26
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Marek Sobiecki, Pierwszy Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Mario Serrano Villate, Członek Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013 r. 
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO