Tytuł
Uchwała Zarządu Giełdy w sprawie zawieszenia obrotu akcjami POL-AQUA
Raport nr:36/2013
Data:2013/10/18
Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podpisy:Servando Sierra Martí, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Pierwszy Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki Uchwała Nr 1232/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.
Obrót akcjami Spółki zostaje zawieszony począwszy od dnia 18 października 2013 r. i jest związany z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Spółki.
Przedmiotowe pismo w załączeniu
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO