Tytuł
Znaczne pakiety akcji
Raport nr:37/2013
Data:2013/10/24
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:Servando Sierra Martí, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Pierwszy Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie DRAGADOS S.A. (kontrolowanego pośrednio i bezpośrednio w 100% przez ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A. ), w którym poinformowano iż w wyniku rozliczenia przymusowego wykupu wszystkich pozostałych akcji POL-AQUA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), ogłoszonego dnia 18 października 2013 r. zgodnie z art. 82 Ustawy ("Przymusowy Wykup"), który miał miejsce dnia 23 października 2013 r., DRAGADOS S.A. posiada bezpośrednio 27.500.100 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy sto) akcji Spółki, dających prawo do wykonania 27.500.100 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy sto) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki i 100 % (sto procent) całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO